Ekodesign & Hållbar utveckling


Inomhusbelysning

Belysning för bostäder, villor, fritidshus och hyreshus


Höglager och logistiklokaler

Energieffektivisera din verksamhet genom att sänka den totala elräkningen med väsentliga belopp

LED

Idrottshall- och sportbelysning

LED-belysning för idrott och sport med inomhusanläggningar som utomhusarenor för sport och aktivitet. Driftsäker LED-floodligt

LED

Serverhallsbelysning

Belysning för serverhallar och speciella verksamheter som inte tål damm och andra partiklar.

Fabriksanläggningar av olika slag

Kraftig LED-belysning för arbetsmiljöer där arbetet kräver pålitlig tuff belysning vid olika entreprenader.

Ekodesign för en hållbar utveckling

© laserljus.se | Billigaledlampor.se / Gatuarmaturer.se / Arenabelysning.se Design: Webink webbyrå Stockholm